Szarvas

Szociális földprogramot hirdet Szarvas

Szociális földprogramot hirdet Szarvas

Szarvas Város Önkormányzata meghirdetette 2015. évre a Szociális Földprogramban való részvételt, amelyre 2015. április 15-ig lehet jelentkezni.

Szarvas,  Szociális Földprogram

Az jogosult a szociális földprogramban való részvételre, aki legalább egy éve szarvasi lakóhellyel rendelkezik, a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, valamint nyilatkozatban vállalja, hogy a megtermesztett takarmánynövényt saját állatai etetésére fogja használni.


A támogatásra nem jogosult az egyéni vállalkozó, valamint gazdálkodó szervezetnek a tevékenységben személyesen közreműködő tagja - a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztályának tájékoztatása szerint.

 

 

-kt-