Szarvas

Szarvason ismét kiírásra került a Bursa Hungarica

Szarvason ismét kiírásra került a Bursa Hungarica

Szarvas Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

 

Szarvason ismét kiírásra került a Bursa Hungarica
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani (5540 Szarvas, Béke u. 1.)

További információ kérhető Kozák Ildikó szociális ügyintézőtől:
személyesen Szarvasi Polgármesteri Hivatal 5540 Szarvas, Béke u. 1. sz. alatti irodájában, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8-12 h, kedd 8-12 h, szerda 8-12 és 13-18 h, valamint péntek 8-12 h), telefonon: 06-66/311-122/105 melléken és a kozak@szarvas.eu e-mail címen.

 

Forrás: szarvas.hu

-csa-