Szarvas

A szarvasi önkormányzat várja a véleményeket a településfejlesztési stratégiához

A szarvasi önkormányzat várja a véleményeket a településfejlesztési stratégiához

Az önkormányzat saját honlapján tette közzé, hogy várják a Szarvas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és annak Megalapozó Vizsgálatának véleményezését.

Szarvas városa a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szakmai-tartalmi követelményei alapján elkészítette a 2015-2020-as időszakra szóló középtávú stratégiai dokumentumát.

 

Szarvas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

 

A szarvasi önkormányzat várja a véleményeket a településfejlesztési stratégiához

 
A lakossági véleményezés határideje: 2015. június 26. Eddig a határidőig várják a Tisztelt Lakosság véleményét a szarvasits@szarvas.eu vagy a hivatal@szarvas.eu e-mail címekre. A beérkezett vélemények feldolgozása után az illeszkedő javaslatok bedolgozásra kerülnek a dokumentumok végső változatába. Használják ki, hogy együtt építhetik saját településük jövőjét és járuljanak hozzá javaslataikkal a fejlesztésekhez, az EU-s források minél hatékonyabb felhasználásához!


-kt-

Forrás: szarvas.hu